Polityka prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Głównym celem jest przedstawienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, napisz do nas na podany adres e-mail: kontakt@skalecki.eu.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Dawid Skałecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KNS Dawid Skałecki”, ul. Bursztynowa 7, 63-313 Chocz, NIP: 6080045337.

Jak mogę się skontaktować z administratorem danych osobowych?

  • adres email: kontakt@skalecki.eu

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Jeśli zwrócisz się z pytaniem lub prośbą o pomoc do Biura Obsługi Klienta, Skalecki.eu przetwarza Twoje dane osobowe w celu obsługi Twojego pytania / zgłoszenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawa prawna

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.